ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 Καλαμάτα PDO
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Καλαμάτα ΠΟΠ (AgroCert)
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (TUV HELLAS)
 ISO 22000: 2005 (HACCP)
 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (TUV HELLAS)